ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА
И РИМСКОТО МОЗАЕЧНО НАСЛЕДСТВО НА ФИЛИПОПОЛ

УСПЕШНО ИЗПРАТЕНО ЗАПИТВАНЕ

Вие успешно избрахте Вашата птица. Тя ще бъде запазена за вас, докато преведете избраната сума. Моля преведете я в срок от 5 работни дни на:

Банка: БАКБ АД
Титуляр: Фондация „Америка за България“
IBAN: BG45BGUS91601000745402
BIC: BGUSBGSF

В рамките на 24 часа от получаване на Вашето дарение, ще Ви уведомим, че успешно сте си „подарили птица“ и ще го отразим на нашия уебсайт като поставим Вашето име или името на Вашата компания под Вашата птица.