ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА
И РИМСКОТО МОЗАЕЧНО НАСЛЕДСТВО НА ФИЛИПОПОЛ

13 + 14 =

* Личните Ви данни ще бъдат обработвани от организаторите на проекта с цел изпращане на персонализиран отговор на Вашето запитване на посочения имейл адрес.

ЗАП0ВЯДАЙТЕ НА ОТКРИВАНЕТО НА ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА НА ФИЛИПОПОЛ ПРЕЗ ЕСЕНТА НА 2019 ГОДИНА.