ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА
И РИМСКОТО МОЗАЕЧНО НАСЛЕДСТВО НА ФИЛИПОПОЛ

Контакти

Епископската базилика на Филипопол

Адрес: гр.Пловдив 4000,
бул.“Княгиня Мария Луиза“ №2

тел. +359 876 662 900

FB: www.facebook.com/bishopsbasilica

Instagram: www.instagram.com/bishopsbasilica/

Работно време:

ПОНЕДЕЛНИК – НЕДЕЛЯ  9:00 – 18:00

Последен вход за посетители: 17:15

9 + 8 =

* Личните Ви данни ще бъдат обработвани от организаторите на проекта с цел изпращане на персонализиран отговор на Вашето запитване на посочения имейл адрес.