ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА
И РИМСКОТО МОЗАЕЧНО НАСЛЕДСТВО НА ФИЛИПОПОЛ

Паун в медальон от птици от преддверието на Епископската базилика

МОЗАЙКИТЕ ОТ РИМСКАТА ЕПОХА ВЪВ ФИЛИПОПОЛ ЗАШЕМЕТЯВАТ С ВЕЛИКОЛЕПИЕТО И БОГАТСТВОТО СИ. ТЕ СА ИСТИНСКИ ШЕДЬОВЪР НА КЪСНО-АНТИЧНОТО ИЗКУСТВО, КОЙТО ВДЪХНОВЯВА СЪВРЕМЕННИТЕ ПОКОЛЕНИЯ.

ЗАП0ВЯДАЙТЕ НА ОТКРИВАНЕТО НА ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА НА ФИЛИПОПОЛ ПРЕЗ ЕСЕНТА НА 2019 ГОДИНА.