ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА
И РИМСКОТО МОЗАЕЧНО НАСЛЕДСТВО НА ФИЛИПОПОЛ

Ето 100 причини, поради които туристите ще се тълпят в Пловдив

Съкровище, потънало в забвение цели 14 века. Много воля и повече от пет години труд за неговата реставрация. Дарител, отдаден на България и културното ѝ наследство. Това са елементите от историята на Епископската базилика – най-големият раннохристиянски храм, открит...