ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА
И РИМСКОТО МОЗАЕЧНО НАСЛЕДСТВО НА ФИЛИПОПОЛ

Епископската Базилика на Филипополис. Какви истории ни разказва след 2 години разкопки?

Епископската базилика на Филипополис е възхитителна. Въпреки че дори така е трудно да се опише в едно изречение впечатлението от всички изумителни истории, които този храм е събрал в себе си за 12 века. Базиликата ни разкрива и ни разказва всяка една от тях малко по...