ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА
И РИМСКОТО МОЗАЕЧНО НАСЛЕДСТВО НА ФИЛИПОПОЛ

Нов живот за Малката Базилика в Пловдив

В християнското изкуство еленът представя стремежа към спасение на душата. Затова той често присъства около кръщелни купели като символ на желанието за духовно пречистване с покръстването.  Еленът жадува водата, така както християнинът – вярата. Пищните подови мозайки...