ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА
И РИМСКОТО МОЗАЕЧНО НАСЛЕДСТВО НА ФИЛИПОПОЛ

Уважаеми приятели на Епископската базилика на Филипопол,
Уведомяваме ви, че на 30 април 2023 г. Базиликата няма да работи с посетители от 9:00 ч. до 14:30 ч. поради провеждане на Национално състезание по правопис.