ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА
И РИМСКОТО МОЗАЕЧНО НАСЛЕДСТВО НА ФИЛИПОПОЛ

На 28.11.2023 (вторник) в Епископската базилика на Филипопол ще се
проведе събитие на Фондация Пловдив 2019 по повод проект „CULTART“
 Посетителският център ще бъде затворен за туристи през целия работен ден.