ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА
И РИМСКОТО МОЗАЕЧНО НАСЛЕДСТВО НА ФИЛИПОПОЛ

На 28.11.2023 (вторник) в Епископската базилика на Филипопол ще бъде затворенa за туристи през целия работен ден

На 28.11.2023 (вторник) в Епископската базилика на Филипопол ще бъде затворенa за туристи през целия работен ден

На 28.11.2023 (вторник) в Епископската базилика на Филипопол ще се проведе събитие на Фондация Пловдив 2019 по повод проект „CULTART“ Посетителският център ще бъде затворен за туристи през целия работен ден.