ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА
И РИМСКОТО МОЗАЕЧНО НАСЛЕДСТВО НА ФИЛИПОПОЛ

На 25 ноември 2022 г. (петък) базиликата няма да работи с посетители от 13:00 ч. до 16:30 ч.

Моля да ни извините за създаденото неудобство.