ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА
И РИМСКОТО МОЗАЕЧНО НАСЛЕДСТВО НА ФИЛИПОПОЛ

На 16.06. (петък) в Епископската базилика  ще се проведе партньорска среща по проект SWIPE предотвратяване престъпления срещу природата.
Посетителският център ще бъде затворен за туристи от 09:00 ч. до 14:00 ч.