ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА
И РИМСКОТО МОЗАЕЧНО НАСЛЕДСТВО НА ФИЛИПОПОЛ

На 15.06. (четвъртък) в Епископската базилика ще гостува Театър „Артленд“
във връзка с второто издание на фестивала за театрална миниатюра „ ТЕАТРОСКОП“
Посетителският център ще бъде затворен за туристи след 16:00ч.
Последна продажба на билети на касата или чекиране на комбинирани такива ще бъде най – късно в 15:00 ч.