ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА
И РИМСКОТО МОЗАЕЧНО НАСЛЕДСТВО НА ФИЛИПОПОЛ

На 11 май 2024 (Събота) Епископската базилика на Филипопол ще бъде затворена за посетители от 09:00 ч. до 14:00 ч. поради провеждане на дискусионна среща.