ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА
И РИМСКОТО МОЗАЕЧНО НАСЛЕДСТВО НА ФИЛИПОПОЛ

На 03.12.2023 (неделя) в Епископската базилика на Филипопол ще се
проведе събитие по повод връчването на награда „Доктор хонорис кауза“
на г- жа Соня Йончева.
Посетителският център ще бъде затворен за туристи през целия работен ден.