ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА
И РИМСКОТО МОЗАЕЧНО НАСЛЕДСТВО НА ФИЛИПОПОЛ

Национален фонд култура подпомага дейността на Епископската базилика на Филипопол по програмата за едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти.