ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА
И РИМСКОТО МОЗАЕЧНО НАСЛЕДСТВО НА ФИЛИПОПОЛ

На 30 май 2024 г. (четвъртък) Епископската базилика на Филипопол ще бъде затворена за посетители от 9:00 до 16:00 ч. поради провеждане на събитие.

 

На 2 юни 2024 г. (неделя) Епископската базилика на Филипопол ще бъде затворена за посетители след 14:00 ч. поради провеждане на събитие.

 

На 4 юни 2024 г. (вторник) Епископската базилика на Филипопол ще бъде затворена за посетители от 9:00 до 16:00 ч. поради провеждане на събитие.