ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА
И РИМСКОТО МОЗАЕЧНО НАСЛЕДСТВО НА ФИЛИПОПОЛ

За поредна година ОИ „Старинен Пловдив“ се включва в Европейската нощ на музеите.
Отворени за безплатно посещение ще бъдат следните четири обекта: Епископската базилика на Филипопол, Малката раннохристиянска базилика, Къщите Хиндлиян и Балабанова.
Очакваме ви!